X
    Categories: Danh ngôn tình yêu

Phải có cái gì đó mất đi, người ta mới nhận ra những ngày bình thường là hạnh phúc ♥

Phải có cái gì đó mất đi, người ta mới nhận ra những ngày bình thường là hạnh phúc ♥

Phải có cái gì đó mất đi, người ta mới nhận ra những ngày bình thường là hạnh phúc ♥

Châm Ngôn :

Comments are closed.