Rất nhiều điều, không phải bạn muốn là có thể làm được.

By 6 năm ago

"Rất nhiều điều, không phải bạn muốn là có thể làm được.
Rất nhiều thứ, không phải bạn cần là có thể nhận được.
Rất nhiều người, không phải bạn giữ là có thể giữ lại được.
Mọi chuyện cũng giống như tia nắng xen giữa những ngón tay, ấm áp đấy, đẹp đẽ đấy nhưng để nắm bắt thì dường như là không thể."

Dịch: Rainie Nguyen @ Ai rồi cũng phải đi

Share