Rồi sẽ có lúc, điều anh nhớ đến chỉ là kỉ niệm chứ không phải là em

By 7 năm ago


Rồi sẽ có lúc, điều anh nhớ đến chỉ là kỉ niệm chứ không phải là em

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share