Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều

By 7 năm ago


Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều

– Louisa May Alcott –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share