Sau này, con sẽ tìm được hoàng tử của đời mình. Nhưng bố luôn là hoàng đế của đời con

By 7 năm ago


Sau này, con sẽ tìm được hoàng tử của đời mình. Nhưng bố luôn là hoàng đế của đời con

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share