Sợ lắm cảm giác tưởng như đã ôm trọn yêu thương nhưng rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại

By 7 năm ago


Sợ lắm cảm giác tưởng như đã ôm trọn yêu thương nhưng rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share