Status tâm trạng

Khi bạn hỏi một vấn đề, đối phương lại trốn tránh câu trả lời. Thật ra là vì người đó không muốn cho bạn biết đáp án đau lòng mà thôi

Khi bạn hỏi một vấn đề, đối phương lại trốn tránh câu trả lời. Thật ra là vì người đó không muốn cho bạn biết đáp án đau lòng mà thôi

Khi bạn hỏi một vấn đề, đối phương lại trốn tránh câu trả lời. Thật ra là vì người đó…

7 năm ago

Vì em chẳng là gì trong anh nên hãy để em là một phần quan trọng trong cuộc đời ai khác

Vì em chẳng là gì trong anh nên hãy để em là một phần quan trọng trong cuộc đời ai…

7 năm ago

Cuộc sống này mong manh lắm nên một lần đã nắm thì đừng buông

Cuộc sống này mong manh lắm nên một lần đã nắm thì đừng buông – Khuyết danh –

7 năm ago

Đừng nói còn thương khi lựa chọn của anh là cô ấy

Đừng nói còn thương khi lựa chọn của anh là cô ấy – Khuyết danh –

7 năm ago

Đôi khi bắt gặp ai đó giống người mình từng yêu, khoảnh khắc đó tim như ngừng đập

Đôi khi bắt gặp ai đó giống người mình từng yêu, khoảnh khắc đó tim như ngừng đập – Khuyết…

7 năm ago

Người cười nhiều chưa hẳn là người ít khóc. Chẳng ai ở bên cạnh họ khi họ khóc mà thôi

Người cười nhiều chưa hẳn là người ít khóc. Chẳng ai ở bên cạnh họ khi họ khóc mà thôi…

7 năm ago

Có duyên ở chân trời cũng sẽ gặp. Vô duyên trước mặt cũng như không

Có duyên ở chân trời cũng sẽ gặp. Vô duyên trước mặt cũng như không – Khuyết danh –

7 năm ago

Kết thức là một lựa chọn tốt, một quyết định đúng nhưng chưa bao giờ nó là một quyết định dễ dàng

Kết thức là một lựa chọn tốt, một quyết định đúng nhưng chưa bao giờ nó là một quyết định…

7 năm ago

Vì bạn yêu người ta hơn nên đau lòng hơn là hiển nhiên

Vì bạn yêu người ta hơn nên đau lòng hơn là hiển nhiên – Khuyết danh –

7 năm ago

Người ta thường nói rằng “Hãy để thời gian trả lời tất cả”. Có lẽ thời gian không trả lời, mà nó chỉ làm mình quên mất thứ cần hỏi mà thôi

Người ta thường nói rằng "Hãy để thời gian trả lời tất cả". Có lẽ thời gian không trả lời,…

7 năm ago