Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại

By 7 năm ago


Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.

(Real generosity toward the future lies in giving all to the present.)

– Albert Camus –

Share