Sự khôn ngoan của cuộc sống luôn sâu xa, rộng lớn hơn sự khôn ngoan của con người.

By 6 năm ago

Sự khôn ngoan của cuộc sống luôn sâu xa, rộng lớn hơn sự khôn ngoan của con người.

Share