Sự thật tự nó có thể chiến thắng, nhưng dối trá thì cần phải có người giúp đỡ

By 7 năm ago

Sự thật tự nó có thể chiến thắng, nhưng dối trá thì cần phải có người giúp đỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share