Thứ khó giữ lại nhất là lòng người đã đổi thay

By 7 năm ago


Thứ khó giữ lại nhất là lòng người đã đổi thay

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share