Tình yêu càng đắm đuối, buồn phiền càng mãnh liệt.


Tình yêu càng đắm đuối, buồn phiền càng mãnh liệt.

Tình yêu càng đắm đuối, buồn phiền càng mãnh liệt.

– Khuyết danh –