Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa.

By 7 năm ago

Tình yêu chỉ là một từ cho tới khi có ai đó đến và cho nó ý nghĩa.

(Love is just a word until someone comes along and gives it meaning.)

– Khuyết danh –

Share