Tình yêu là bất tử, là vĩnh cửu. Trong tình yêu thứ duy nhất có thể thay đổi là người yêu

By 7 năm ago


Tình yêu là bất tử, là vĩnh cửu. Trong tình yêu thứ duy nhất có thể thay đổi là người yêu

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share