Tình yêu phức tạp quá! Phức tạp đến nỗi những tưởng đã bình yên mà đôi khi vẫn bật khóc

By 7 năm ago


Tình yêu phức tạp quá! Phức tạp đến nỗi những tưởng đã bình yên mà đôi khi vẫn bật khóc

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share