Trên đời này thật ra không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi

By 7 năm ago


Trên đời này thật ra không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share