Trong cuộc sống, thời điểm khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn mà là bạn không hiểu chính mình

By 7 năm ago

Trong cuộc sống, thời điểm khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn mà là bạn không hiểu chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share