Tuyệt vọng là ma túy, nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng

By 7 năm ago

Tuyệt vọng là ma túy, nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share