Vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa lành bởi người gây ra chúng.

By 7 năm ago

Vết thương của tình yêu chỉ có thể chữa lành bởi người gây ra chúng.

(The wounds of love can only be healed by the one who made them.)

– Publilius Syrus  –

Share