Yêu nhau nhiều đến thế mà rồi cũng chỉ là người lạ thôi!

By 7 năm ago


Yêu nhau nhiều đến thế mà rồi cũng chỉ là người lạ thôi!

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share