Người phụ nữ dù mạnh mẽ tới đâu họ cũng luôn có một người đàn ông cất giữ cho riêng mình, người duy nhất họ cho phép lòng mình yếu đuối, cho phép thế giới tuân theo những điều vô lí, người mà dang tay ôm vào rồi suốt đời chẳng thể quên

By 6 năm ago

Người phụ nữ dù mạnh mẽ tới đâu họ cũng luôn có một người đàn ông cất giữ cho riêng mình, người duy nhất họ cho phép lòng mình yếu đuối, cho phép thế giới tuân theo những điều vô lí, người mà dang tay ôm vào rồi suốt đời chẳng thể quên

Share